Zorg aanvragen via het zorgloket

Je wil dagbesteding aanvragen, maar hoe pak je dit aan? Dagbesteding kan je aanvragen door telefonisch of via de mail contact op te nemen met de gemeente waar je als inwoner ingeschreven staat. Elke gemeente beschikt over een zogenoemd zorgloket of ook wel wmo-zorgloket genoemd.

De gemeente zal telefonisch een aantal vragen stellen om een goed beeld te krijgen van je persoonlijke situatie. Dit om te beoordelen of dagbesteding ook aan de orde is en of je hiervoor in aanmerking kunt komen. Meer informatie over het aanvragen van dagbesteding vindt je op www.wmo-zorgloket.nl.