Specialisaties van dagbestedingen in Nederland

Binnen de wereld van dagbesteding zijn er verschillende specialisaties beschikbaar. Enkele voorbeelden hiervan zijn; Autisme, Blind/slechtziend, Chronische ziekte, Dementie, Doof/slechthorend, Gedragsproblemen, Lichamelijke beperking, Meervoudige beperkingen, NAH, Ouderen, Psychische aandoening(en), verstandelijke beperking(en) en verslaving(en).

Deze ambulant begeleidster helpt haar cliënt bij het aanvragen van de begeleiding.

Enkele veelvoorkomende specialisaties binnen de dagbesteding

Specialisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking: Dagbestedingen met deze specialisatie richten zich specifiek op het bieden van zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De activiteiten worden afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden van de deelnemers.

Specialisatie in de zorg voor mensen met psychische aandoeningen: Deze specialisatie richt zich op het bieden van dagbesteding aan mensen met psychische aandoeningen, zoals depressie, angststoornissen, bipolaire stoornis, enzovoort. De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van herstel, het bieden van structuur en het vergroten van sociale contacten.