Wat is dagbesteding?

Wat houdt dagbesteding precies in? Deze vraag wordt vaak gesteld. Dagbesteding is gericht op mensen die zelfstandig niet in staat zijn om activiteiten te ondernemen en daardoor beperkte sociale contacten hebben. Het biedt ook ondersteuning aan mantelzorgers. Op deze manier kunnen mensen met ondersteuningsbehoeften dankzij dagbesteding langer thuis blijven wonen.

Daarnaast heeft dagbesteding als doel om een zinvolle dag-invulling te bieden en meer structuur te geven aan het dagelijks leven. Het omvat georganiseerde activiteiten onder begeleiding van professionals, waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen en betrokken kunnen blijven bij de samenleving.

Kortom, dagbesteding biedt een veilige en stimulerende omgeving waarin persoonlijke groei, sociale interactie en het behoud van vaardigheden centraal staan.

Soorten dagbesteding

Dagbestedingsactiviteiten kunnen variëren van creatieve workshops en tuinieren tot sportieve activiteiten en educatieve programma’s. Ze zijn afgestemd op verschillende doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische problemen of jongeren in een kwetsbare situatie.

Deze activiteiten bieden een zinvolle invulling van de dag, bevorderen sociale interactie, stimuleren vaardigheden en dragen bij aan het welzijn en de ontwikkeling van de deelnemers.

Kom ik voor dagbesteding in aanmerking?

Dagbesteding is bedoeld voor mensen die zelfstandig geen activiteiten kunnen ondernemen en behoefte hebben aan ondersteuning, structuur en sociale interactie. Verschillende doelgroepen kunnen in aanmerking komen voor dagbesteding, waaronder ouderen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, psychische problemen, jongeren in een kwetsbare situatie, mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en mensen met autisme spectrum stoornis (ASS). Het kan gaan om mensen die nog thuis wonen, maar ook om mensen die in een zorginstelling verblijven.

Dagbesteding biedt hen de mogelijkheid om deel te nemen aan gestructureerde activiteiten, sociale contacten op te bouwen en te werken aan persoonlijke doelen en ontwikkeling. De toegang tot dagbesteding kan worden bepaald op basis van een indicatie vanuit de gemeente. Zij bepalen uiteindelijk of dagbesteding kan worden toegewezen en passend is.

Eigen bijdrage

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan een eigen bijdrage voor bepaalde zorg en ondersteuning worden opgelegd.

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze eigen bijdrage. Voor de Wmo-geregistreerde zorg geldt momenteel een vaste maandelijkse eigen bijdrage van 19 euro. De hoogte kan variëren en is afhankelijk van inkomen, vermogen en gezinssituatie.